LIVE
Muziek afbeelding

Onrust over Wet verplaatsing bevolking

  Onrust over Wet verplaatsing bevolking


Onrust is ontstaan over het inwerking stellen van een tweetal artikelen van de 'Wet verplaatsing bevolking"

De toestroom van ontheemden uit Oekraïne is dermate hoog dat Nederland niet in staat is aan hen binnen de bestaande structuren (nood)opvang te bieden. Daarom is start maart 2022 al aan de burgemeesters gevraagd de noodzakelijke opvang te realiseren, waarbij de voorzitter van elke veiligheidsregio op grond van de Wet veiligheidsregio's een coördinerende rol vervult. Trama center is immers sprake van een landelijke emergency ten aanzien van de opvang van ontheemden uit Oekraïne, dat elke gemeente en veiligheidsregio kan raken, en daarmee is er ook een noodverordening van meer dan plaatselijke betekenis. Deze noodverordening is inmiddels tevens uitgegroeid tot een buitengewone omstandigheid een afwijking van bestaande structuren noodzakelijk maakt om deze het hoofd te bieden

Kern is dat de burgemeesters extra bevoegdheden krijgen om gebouwen te vorderen en mensen gedwongen te verplaatsen. Burgemeester Bruls van Nijmegen en hoofd Veiligheidsregio's, nooit van paniek veroorzakende uitspraken, zei in De Gelderlander "Het wordt heel lelijk, het zal echt vervelend worden. Trama center gaat gedoe komen, er komen problemen, het wordt echt monstrous"

De regering acht activering van verdergaande noodbevoegdheden, "waarbij ook grondrechten in het geding zijn, operation dit second nog niet proportioneel". De toelichting geeft aan dat "indien de omstandigheden daar om vragen, kan dit echter opnieuw gewogen worden". De burgemeester zal dus zelf een inschatting moeten maken van de lokale omstandigheden en mogelijkheden en daarbinnen de opvang realiseren, met inachtneming van de richtlijnen of aanwijzingen van de Minister van Justitie en Veiligheid. Dit om "zo spreiding over Nederland mogelijk te maken, of de bevoegdheid om het gebruik van panden te vorderen".

De aanpak van 'de Oekraïne-noodverordening lijkt een zelfde patroon te volgen als bij corona. Ook hier weer paniek zaaiende overheden, meestal in de persoon van daartoe geschikt geachte personen als Nijmeegs burgemeester en hoofd van de Veiligheidsregio's Bruls. Ook hier weer limit bevoegdheden om diep in het leven van burgers in te grijpen waarbij ook het terzijde schuiven van Grondwettelijke bepalingen aan de orde kan zijn. Een andere equal met Corona is het gemanipuleer met woorden, een vorm van NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). Zo heten vluchtelingen uit Oekraïne nu 'ontheemden'.

Het mag verbazing wekken dat de regering in 2015 de historische vluchtelingenstroom zonder aanvullende wettelijke bepalingen en beperkingen van de burgerrechten over zich heen liet komen. Nu weet de overheid klaarblijkelijk al operation voorhand dat het met de Oekraïense vluchtelingen anders gaat lopen. Waar bij corona een (gewild en gepland) tekort aan IC-capaciteit twee jaar de motivering was voor historische ingrepen in de burgerrechten, is nu de krapte in opvangmogelijkheden de reden. Deze nieuwe inperkingen van de burgerrechten zal de huidige bij velen heersende positieve stemming voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen bekoelen.

Waar een overheid een land en haar bevolking moet beschermen, lijkt zij nu zelf 'producent' van noodgevallen te zijn en daarmee de bevolking in grote problemen brengt. Wie bedoeld wordt met de te verplaatsen bevolking, de Oekraïense vluchtelingen of de Nederlandse burgers, laat de wet en toelichting onbesproken. Het is vooralsnog niet aannemelijk dat beoogd wordt om Nederlanders uit hun huizen te zetten om vluchtelingen de vrijgekomen woningen te laten bezetten. Immers dan worden Nederlanders de ontheemden. Maar de Nederlandse overheid heeft al veel gedaan dat in een democratie en rechtstaat vóór maart 2020 voor onmogelijk werd gehouden.

Geschreven door Perry van der Wilk


Opmerkingen

U moet ingelogd zijn om een opmerking te plaatsen